Velkommen til Vasernes Græsningslaug

 

 

Vi er en forening der har til formål at drive naturpleje på egnede arealer i Vaserne, samt at producere økologisk kød til fordeling mellem medlemmerne.

 

Foreningen er opstartet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Fugleværnsfonden og Rudersdal Kommune.

 

Sæson 2012 starter med udsætning af både tyrekalve og får med lam i slutningen af april. Alle dyrene er økologiske og kommer fra Tolykkegård ved Hillerød.

 

Laugets medlemmer fører dagligt tilsyn med dyrene.